A széplaki önkéntes tűzoltók
Írta: Lukács Béla   
AddThis Social Bookmark Button

A falunkban a tűzoltósággal kapcsolatban nem kell évszázados mélységekre ásni. Az idősödő korosztály emlékei őrzik az 1950-60-as évek eseményeit. Az utókor feladata, hogy emléket állítson azon emberek áldozatos munkájának, akik évtizedeken keresztül óvták és védték a falunkat a tűz borzalmas erejétől. Ha ezt nem tesszük, akkor az idő a feledés homályába sodorhatja az egykor nehézségek ellenére is helyt álló helybéliek munkáját.

 

Az önkéntes tűzoltók a „harc nélküli” időkben a települések közötti megmérettetéseken öregbítették a tűzoltó egyesületünk hírnevét és a falu rangját is emelték a tisztes helyt állásssal a fertő parti települések között. A közösségi élet meghatározói voltak a tűzoltó egyesület által rendezett bálok. Az a sok ősz hálántékú ember, aki annak idején a tűzoltóság báljain öremmel táncolt mind-mind mesélhetne fiatalságáról…

A világ tovább robog és a mai ember csak akkor érzi ezen emberek munkájának súlyát, ha baj van. A tűzoltók tevékenysége a mai kor emberének természetes. Hozzá tartozik az életünkhoz a hivatásos tűzoltók tevékenysége. Tűz, víz, katasztrófa: ekkor tudjuk, kik azok az emberek, akik jönnek, segítenek.

Egy kis település életében egy életforma volt az önkéntes tűzoltóság. Az emberek elhivatottságból, és a falunk iránt érzett felelősségből vállalták ezt a nehézségekkel terhes, de tiszteletet parancsoló szolgálatot. Szolgálták a falut éjjel–nappal, ha szükség volt rá, és rendszeresen gyakorlatoztak. Közösségi életet éltek, amikor szabadidejük engedte. A gyermekeiknek példát adva szerették volna tovább adni a hivatástudat minden szépségét.

A helyi tűzoltók küzül Horváth Istvánnal idézzük fel azokat az éveket, amikor még nem csak a mobiltelefonunkban volt egy a szám a tűzoltóság.

 


„Hála Istennek az elmúlt évtizedek tűzmentesen teltek a falunkban.  Én még emlékszem azokra az időkre, amikor rohant a falu apraja–nagyja tüzet oltani.
Az 1950-60-as években nem kímélte a falunkat a tűz. A korabeli történetek szájhagyomány útján élnek napjainkban is. Két esetre én is emlékszem. Megpróbálom felidézni az akkor történteket. A mai ember nehezen tudja elképzelni azt, miként is tud egy utca, akár egy falurész a tűz martalékává válni. Ahhoz, hogy jobban megérthessük ezt a problémát, az akkori falu képét szükséges felidézni. A faluban a téglagyár mellett a gazdálkodás adta az emberek megélhetését. A falu ennek megfelelően építményeiben is megfelel ennek az életformának. A nádtetős házak mellett a nádtetős pajták legtöbb háznál megtalálhatóak. A falu épületei a gazdasági épületekkel a földművelést segítették. A falu képét meghatározó épületek a munkát segítik, nagy tárolókapacitásukkal raktárépületként használják az emberek. A fából is készült épületek sajnos rendkívül éghetőek.
Emlékeimben őrzök két tűzvészt, amikor lángok perzselték az épületeket a faluban.
A tűz keletkezésének az okára pontosan nem emlékszem, amely jelentős kárt okozva házról –házra terjedve végi söpört az „öreg utcán”. A tűz megfékezésére siető emberek komoly feladattal találták szemben magukat. A közös udvarral és sok melléképülettel rendelkező porták közelsége miatt a tűz villámgyorsan terjed tovább. A tovaterjedés közben lángra lobbantott mindent, ami az útjába került. Az utca lángokban állt, az emberek igyekeztek menteni a menthetőt. A felszerelés kezdetlegessége és az erős szél miatt a tüzet nehezen lehetett fékezni. A tűzoltás nem tudott igazán gátat szabni a tűzvésznek. Az utca jelentős részben elvesztette épületeit, a tetőszerkezetek eltűntek az tűzben. A megszenesedett gerendák látványa, füstös maradványa emlékeztettek az egykori épületek alakjaira. Az emberek a végsőkig küzdöttek értékeik mentésén, nem mindig sikeresen. Helyi önkéntes tűzoltók fáradságos munkával igyekeztek a lángokon úrrá lenni, verejtékező harcuk ellenére a tűz volt az úr.
A fiatal éveimből emlékszem egy hasonló esetre. A pajták nádtetői égtekt a Hipságh Laci házától a Kuslits Jóska házáig. A faluban óriási riadalmat keltve csaptak fel a lángok a pajtáknál. Az önkéntes tűzoltók fáradságot nem ismerve küzdöttek a falubeliek támogatása mellett a tűz megfékezésén. A tűz nagyságára jellemző volt, hogy több épület égett egyszerre és az ég felé felcsapó lángok az emberek riad arcát forróvá hevítették. A pajtasor a lángok közt egyre jobban izzott és a tűzben ropogó fa hangjai közepette düledező romokká omlottak össze. A falu nem volt igazán felkészülve ekkora tűz megfékezésére. A gazdálkodó emberek aratáskor számítottak esetleges tűz keletkezésre, így csak aratáskor és csépléskor álltak ott a lovak készenlétben a pumpás szekkérrel a tűz elleni harcra.
A nehézségek ellenére mindig voltak szép számmal tűzoltók a faluban. A tűzoltók a templom melletti épületben kaptak helyet, ahol a hátsó részben csendőrpihenő volt. A későbbiekben a tűzolók kapják meg az egész épületet.

 


 

Fénykép: Bak Joli néni hagyatékából


A felszerelés a kornak megfelelő kocsifecskendő volt. A faluban az önkéntes tűzoltó egyesület mellett a téglagyárnak volt üzemi tűzoltó egyesülete. Később egyesült a két szervezet és kialakult a széplaki önkéntes tűzoltó egyesület.
Az 1960-as években megépül az új tűzoltó szertár. A kétgarázsos épület adott otthont a tűzoltó klubnak is. A tűztorony jelképe volt a falunak, amely így három toronnyal rendelkezett.A tűztorony a képen balra.


A tartályos Csepel típusú tűzoltóautóval már felszerelésében is a kornak megfelelő a tűzoltó csapat. A felszereléshez tartozik egy nagyobb teljesítményű 1000-es tipusú motorszivattyú, a csapat büszkesége. Az önkéntesek felszerelése, tudomásom szerint egy 800-as motorszivattyúval kezdődőtt. Minden év májusában megrendezésre kerülő tűzoltó versenyt a széplaki csapat tagjai nyerték.

Megemlékezésképpen felsorolom a csapat tagjait:
-Vastag Imre
-Szalay Imre
-Lajber Ottó
-Bognár Kálmán

Az évek megszépitík az emlékeket, az emlékek megszépítik az idős éveket. E gondolat jegyében kérdezem Pista bácsitól, hogy tűzoltó éveiben melyik esemény az, amire legszívesebben emlékszik vissza ennyi év távlatából.

Az évenkénti verseny Baboton vót. Teherautóval érkeztünk a faluba, közel harmincan egy csapat. A verseny kezdése még messzi vót. Ott tanakodtunk mit is tudnánk csinányi, ha má’ ilyen korán ott vótunk. A döntés hamar megszületett, hogy bekő’ menni a templomba misére. A babotiak csak lestek, amikor is vagy harmincan bevonultuk a templomba.A legnagyobb csodálkozásunkra a pap a templomban az első padokhoz tessékelt bennünket. Az első padból hallgattunk végig a misét, külön kiemelve azt, hogy mi a tűzoltó versenyre érkezve még Isten áldását is kérjük munkánkhoz. A széplaki nép megmutatta messzi földön tisztelt vallásosságát a boboti versenynél. Én nem csak büszke vagyok arra, hogy ott vótam, azon a csodálatos misén, de mai napig meghatodók, ha vissza emklékszem a templomban eltöltött egy órára.

Az önkéntes tűzoltó egyesület munkája ezekben az években, évtizedekben rendkívül aktív. Pár évtized távlatából az emlékek nem tűnnek olyan távolinak, hogy ne emlékezzenek többen is arra, miként fogta össze falunk közösségét ez az áldozatos tevékenység egykoron. Bízom abban, hogy vannak még többen is a faluban, akik emlékeznek, részt vettek ezen időszak munkájában. A tevékenység során sokan kerültek kapcsolatba a tűzoltó élettel. Hiszen a versenyeken tisztességgel helytálló egyesületnek három kategóriában volt csapata:
-felnőtt raj
-ifjúsági raj
-női raj
Az utókornak megőrizendő, kutatjuk tovább a széplaki önkéntes tűzoltó egyesület életét, munkáját. Reményeink szerint egyre többet és többet tudunk meg a falunkban a szájhagyomány őrizte tűzesetekről. Pontosabban és élethűbben igyekszünk tovább adni a jövő nemzedékeinek falunk önkéntes tűzoltóinak életét.

 

Polgármesteri köszöntő

 

Választási információk

Facebook

Programnaptár 2024

Domb újság

.

Fertőszéplaki Sportkör

Fertőszéplakinak lenni


Ingyen WiFi Fertőszéplak központjában

Felhasználónév:
Jelszó:

Fertőszéplak képekben


 

Környező települések


   Fertőd

   Fertőszentmiklós

   Sarród

   Hegykő

   Fertőhomok

   Petőháza

   Fertőendréd

   Agyagosszergény

   Hidegség

   Fertőboz

   Kópháza

   Balf

   Sopron